Egzaminy na ASP w Warszawie

Opublikowano: 16 maja 2023
Udostępnij

Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie to śmiały cel wielu absolwentów szkół średnich. Uczelnia kształci przyszłych artystów, grafików, architektów, rzeźbiarzy, malarzy – słowem uzdolnionych, pełnych zapału, pasji i talentów ludzi, którzy, zanim otrzymają tytuły i dyplomy, muszą ukończyć studia. A żeby było to możliwe, muszą  pokonać konkurencję i dostać się na wymarzoną ASP. Oto harmonogram rekrutacji na ASP, zasady rekrutacji i praktyczne porady, jak ułatwić sobie proces rekrutacji i dostać się na studia na ASP w Warszawie – zapraszamy do lektury.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie to kawał historii i najstarsza wyższa uczelnia artystyczna w kraju. Szkoła podąża za dynamiką rozwoju świata. Kierunki klasyczne, które cieszą się niesłabnącym powodzeniem, wspierane są przez nowoczesne kierunki, na przykład sztuki mediów. Prestiżowa ASP oferuje niezwykle ciekawy program, fantastyczną kadrę i aż 9 wydziałów do wyboru.

Architektura Wnętrz na ASP

Link do informacji o rekrutacji: https://rekrutacja.asp.waw.pl/architektura-wnetrz/

Wydział Architektury Wnętrz przyjmuje kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia I stopnia – licencjackie oraz studia II stopnia – magisterskie. Studia odbywają się w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Kandydaci muszą posiadać świadectwo maturalne, odpowiednie dla kierunku zdolności artystyczne oraz dostarczyć niezbędne dokumenty, wymagana jest także opłata rekrutacyjna. Rekrutacja obejmuje także egzamin wstępny. Rejestracja kandydatów odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK).

Część egzaminacyjna odbywa się w III etapach:

 • I etap to złożenie teczki prac rysunkowych i malarskich (maksymalnie 25).
 • II etap to część praktyczna, która trwa 3 dni i obejmuje rysunek, malarstwo, 2 kompozycje, rzeźbę oraz testy wyobraźni przestrzennej.
 • III etap to autoprezentacja, podczas której kandydat powinien jak najlepiej zaprezentować swoje zdolności intelektualne, kulturę artystyczną oraz zainteresowania. Dodatkowo obowiązuje znajomość wskazanych przez uczelnię lektur z listy: https://rekrutacja.asp.waw.pl/architektura-wnetrz/lektury-do-autoprezentacji/.

Egzamin oceniany jest w skali punktowej, do II i III etapu przechodzą tylko kandydaci, którzy w I etapie uzyskają minimum 6 z 10 możliwych do uzyskania punktów.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie tu (klik).

Harmonogram: rekrutacja rozpoczyna się 08.05.2023 i trwa do 14.07.2023

Grafika na ASP

Link do informacji o rekrutacji: https://rekrutacja.asp.waw.pl/grafika/

Studia odbywają się w systemie jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, a także niestacjonarnych studiów I stopnia i II stopnia. Egzamin odbywa się w II etapach:

 • I etap to ocena złożonych teczek oraz autoprezentacja. W trakcie autoprezentacji kandydaci powinni przestawić swoje zdolności intelektualne, zainteresowania, samodzielność i kulturę artystyczną. Teczka artystyczna zawierać musi 10 rysunków, 5 prac malarskich, 10 drobnych form rysunkowych i malarskich, 5 fotografii oraz pracę plastyczną (jedno zadanie z listy trzech do wyboru).
 • II etap to egzamin konkursowy, podczas którego kandydaci w trakcie 5 dni zobowiązani są do wykonania wyznaczonych prac plastycznych.

Część egzaminacyjna oceniana jest w skali punktowej, do kolejnych etapów przechodzą kandydaci, którzy w I etapie uzyskali minimum 20 punktów (z 30 możliwych).

Harmonogram: rekrutacja rozpoczyna się 08.05.2023 i trwa do 14.07.2023

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki na ASP

Link do informacji o rekrutacji: https://rekrutacja.asp.waw.pl/kirds/

Studia odbywają się w formie jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich. Dostępne są 4 specjalności (konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej; konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej; konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury oraz konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej) – specjalność należy wybrać na etapie rejestracji w IRK.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z III etapów:

 • I etap to złożenie teczki – wymogi dla teczki dla poszczególnych specjalności różnią się od siebie, sprawdźcie więc szczegóły na stronie uczelni.
 • II etap to część praktyczna, na którą składa się wykonanie prac z rysunku, malarstwa, rzeźby oraz kompozycji rzeźbiarskiej.
 • III etap to autoprezentacja, która ma na celu poznanie zdolności intelektualnych kandydata, jego zainteresowań i szeroko pojętej kultury artystycznej.

Część egzaminacyjna podlega ocenie punktowej, przy czym do II i III etapu dopuszczeni są tylko kandydaci, którzy zdobyli minimum 6 z 10 możliwych do zdobycia punktów w etapie I.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie tu (klik).

Harmonogram: rekrutacja rozpoczyna się 08.05.2023 i trwa do 14.07.2023

Malarstwo na ASP

Link do informacji o rekrutacji: https://rekrutacja.asp.waw.pl/malarstwo/

Studia odbywają się w systemie jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich. Rekrutacja na kierunek Malarstwo składa się z III etapów:

 • I etap to złożenie teczki, w której znajdować się muszą prace malarskie oraz rysunkowe, w tym minimum 5 prac studium martwej natury oraz 5 prac studium postaci z natury, przy czym maksymalna liczba prac nie może przekraczać 25.
 • II etap to trzydniowy egzamin praktyczny – rysunek, czyli szkice, postać oraz studium z natury jednego dnia, malarstwo, czyli studium z natury i martwa natura drugiego dnia oraz kompozycja na zadany temat w trzecim dniu.
 • III etap to autoprezentacja. W trakcie tej części rekrutacji kandydat powinien szeroko zaprezentować swoje zdolności intelektualne, zainteresowania – nie tylko w obrębie wybranego kierunku, samodzielność oraz kulturę artystyczną.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie tu (klik).

Wszystkie trzy etapy oceniane są w skali punktowej. Etap pierwszy służy wyłonieniu kandydatów, którzy po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów (minimum 6), przechodzą do etapu II i III. Lista rankingowa stanowi natomiast sumę punktacji uzyskanej w etapie II i III. Minimalna liczba punktów, która pozwala zakwalifikować się na studia na tym kierunku, wynosi 65.

Harmonogram: rekrutacja rozpoczyna się 08.05.2023 i trwa do 14.07.2023

Rzeźba na ASP

Link do informacji o rekrutacji: https://rekrutacja.asp.waw.pl/rzezba/

Studia prowadzone są w formule stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich. Rekrutacja składa się z III etapów:

 • I etap to złożenie teczki artystycznej, w której znaleźć się powinny prace rysunkowe oraz rzeźby lub fotografie rzeźb.
 • II etap to część praktyczna. Obejmuje egzamin, który trwa 5 dni (rysunek, kompozycja na płaszczyźnie, rzeźba, kompozycja przestrzenna).
 • III etap to autoprezentacja, podczas której kandydat powinien zaprezentować się z jak najlepszej strony pod kątem intelektualnym, zainteresowań, samodzielności i kultury artystycznej. Do autoprezentacji wymagana jest również znajomość wskazanych przez uczelnię lektur: https://rekrutacja.asp.waw.pl/rzezba/lektury-do-autoprezentacji/.

Egzamin oceniany jest w skali punktowej. Etap I służy wyłonieniu listy kandydatów, którzy uzyskując wymaganą liczbę punktów (minimum 6 z 10 możliwych), przechodzą do kolejnych etapów.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie tu (klik).

Harmonogram: rekrutacja rozpoczyna się 08.05.2023 i trwa do 14.07.2023

Scenografia na ASP

Link do informacji o rekrutacji: https://rekrutacja.asp.waw.pl/scenografia/

Studia odbywają się w trybie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich. Rekrutacja obejmuje III etapy:

 • I etap to złożenie teczki artystycznej oraz złożenie portfolio cyfrowego w IRK.
 • II etap to trwający 4 dni egzamin z malarstwa, rysunku oraz opracowania dwóch prac projektowych.
 • III etap to autoprezentacja, podczas której kandydaci rozmawiają z komisją na temat prac wykonanych w etapie II.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie tu (klik).

Harmonogram: rekrutacja rozpoczyna się 08.05.2023 i trwa do 14.07.2023

Sztuka Mediów na ASP

Link do informacji o rekrutacji: https://rekrutacja.asp.waw.pl/sztuka-mediow/

Studia odbywają się w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym I i II stopnia. Kandydaci zobowiązani są do złożenia cyfrowego portfolio. Cyfrowe portfolio należy załączyć w IRK podczas rejestracji. Regulamin szczegółowo określa parametry pliku i wytyczne dotyczące charakteru prac tu (klik). Część egzaminacyjna odbywa się w III etapach:

 • I etap to ocena złożonego portfolio.
 • II etap to egzamin praktyczny, który trwa 2 dni. Pierwszego dnia kandydaci przygotowują kompozycję przestrzenną oraz wykonują prace z rysunku i malarstwa. Drugiego dnia kandydaci realizują wskazane ćwiczenia z zakresu fotografii.
 • III etap to autoprezentacja wraz z prezentacją prac z etapu II.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie tu (klik).

Harmonogram: rekrutacja rozpoczyna się 08.05.2023 i trwa do 14.07.2023

Wzornictwo na ASP

Link do informacji o rekrutacji: https://rekrutacja.asp.waw.pl/wzornictwo/

Kandydaci na Wydział Wzornictwa mogą wybierać pośród 3 dostępnych kierunków:

 • Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu – studia stacjonarne I stopnia.
 • Projektowanie ubioru i jego konteksty – studia stacjonarne pierwszego stopnia.
 • Projektowanie i badania – stacjonarne studia II stopnia.

Zasady rekrutacji różnią się w przypadku każdego z trzech kierunków. Po więcej informacji sięgnijcie tu (klik).

Harmonogram: rekrutacja rozpoczyna się 08.05.2023 i trwa do 14.07.2023

Badania Artystyczne i Studia Kuratorskie na ASP

Link do informacji o rekrutacji: https://rekrutacja.asp.waw.pl/wbask/

Studia odbywają się w systemie stacjonarnych studiów I stopnia i stacjonarnych studiów II stopnia. Rekrutacja odbywa się w II etapach:

 • I etap to złożenie portfolio A, portfolio B oraz listu motywacyjnego.
 • II etap to autoprezentacja, podczas której kandydaci prezentują swoje portfolio oraz wypowiadają się na temat wylosowanych zagadnień.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie tu (klik).

Harmonogram: rekrutacja rozpoczyna się 08.05.2023 i trwa do 14.07.2023

Jak dostać się na ASP w Warszawie? Poznaj praktyczne porady!

Konkurencja nie jest mała, a uczelnia bardzo popularna. Kandydatów jest więc w każdym roku sporo. Podpowiadamy, jak zwiększyć swoje szanse i pomóc sobie podczas wymagających egzaminów.

 • Kurs na ASP. Kurs na ASP to kurs przygotowawczy, którego program opracowany jest z myślą o przyszłych kandydatach na te studia. Dobra szkoła rysunku nie tylko wesprze twoją naukę rysunku, malarstwa, rzeźby czy grafiki – ucząc zarówno teorii, jak i praktyki, wraz z regularnie odbywającymi się plenerami, ale będziesz mógł również przygotować pod okiem specjalistów dopracowaną teczkę artystyczną lub portfolio cyfrowe, które wykorzystasz podczas rekrutacji na ASP.
 • Nie przestawaj ćwiczyć. W zależności od wyboru kierunku, na który się wybierasz, ćwicz w każdej wolnej chwili rysunek, rzeźbę, grafikę czy malarstwo. Każda kolejna praca to krok w kierunku doskonałości. Inspiruj się, trenuj i wymieniaj doświadczeniami z innymi pasjonatami.
 • Spędź przyjemny dzień przed egzaminem. Ostatni dzień spędź na relaksie i odpoczynku. Dotleń mózg podczas długiego spaceru, obejrzyj przyjemny film, połóż się wcześniej spać, a przed snem zaserwuj sobie relaksującą kąpiel. Zregeneruj się przed dużym stresem i wysiłkiem intelektualnym, który cię czeka.
 • Daj z siebie wszystko. Wyspany, po lekkostrawnym, ale sycącym śniadaniu i z odpowiednim zapasem czasu na wszelki wypadek (korki, etc.), wyrusz na egzamin. Skup się na poleceniach i skoncentruj na zadaniach. Nie panikuj i nie zerkaj cały czas na zegarek – jeśli chodziłeś na kurs na ASP i ćwiczyłeś, to zadania, które przed tobą stanęły, masz najpewniej opanowane do perfekcji. Myśl o tym, co masz zrobić, a nie o tym, co będzie, jeśli nie uda ci się zrealizować planów. Z komisją rozmawiaj, zachowując otwarty umysł i pamiętaj o pozytywnym nastawieniu.

Życzymy powodzenia!

Zobacz również


Egzamin na Architekturę w Warszawie
Studia na Wydziale Architektury na Politechnice Warszawskiej odbywają się stacjonarnie. Przyszli architekci mogą kształcić się...
Więcej
Zajęcia plastyczne dla dzieci – jakie wybrać?
Zajęcia plastyczne przynoszą mnóstwo różnych korzyści. To wręcz zaskakujące, jak bardzo przekładają się na rozmaite...
Więcej

Dlaczego my?


Sprawdź opinie o SEALART

Zofia Krzyżowska
Zofia Krzyżowska
2023-05-20

Moje dzieci uczęszczają na kurs rysunku dla dzieci i młodzieży w Sealart i są bardzo zadowolone. Widać postępy, a nauczyciele są pełni pasji i zaangażowania. Polecam!

Kasia Kosa
Kasia Kosa
2023-05-10

Wspaniała artystyczna atmosfera! Moja córka wychodzi z zajęć pełna życia i nowych malarskich/ rysunkowych pomysłów. Polecam!

Dariusz Kwiatkowski
Dariusz Kwiatkowski
2023-05-09

To naprawdę świetna szkoła! Bardzo dobre podejście do dzieci i interesujące zajęcia. Moje dziecko wraca z uśmiechem na twarzy!

Michał Romanowski
Michał Romanowski
2023-04-08

Najlepsze miejsce !!!! 👏👏👏

Jan Murawiecki
Jan Murawiecki
2023-04-04

Kuba Blomberg
Kuba Blomberg
2023-04-04

Ewelina Leszczynska-Semeniuk
Ewelina Leszczynska-Semeniuk
2023-03-15

Córka poleca.

Weronika Szajnicka
Weronika Szajnicka
2023-01-28

Aktualności


Plenery rysunkowe 2023
Szanowni Rodzice, Drodzy Kursanci, rozpoczynamy darmowe plenery rysunkowe dla wszystkich naszych uczniów. Plenery rysunkowe to...
Więcej
Szanowni Rodzice, Drodzy Kursanci, w dniu: 08.06.2023 (czwartek) – Boże Ciało Szkoły Sealart będą NIECZYNNE. W pozostałe...
Więcej
Wyniki konkursu „W Świecie Magii”
Kochani! Nasz konkurs „W Świecie Magii” dobiegł końca. To była niesamowita przygoda i wielkie wyzwanie przy...
Więcej
Wakacyjny kurs rysunku 2023 | Ruszyły zapisy
Zapraszamy na intensywne zajęcia artystyczne – wakacyjne kursy rysunku, malarstwa i grafiki komputerowej. Szukasz pomysłu na...
Więcej

Partnerzy


Nasze placówki