Udostępnij

About the English Classes:

Painting and drawing courses in English allow you to train many skills simultaneously. This offer is aimed at children and teenagers – enthusiasts who wish to improve their skills. It also includes preparatory courses for candidates for the Academy of Fine Arts (ASP) and architecture. Classes are conducted in English, allowing students to improve their drawing skills while also enhancing their understanding and pronunciation of the English language.

Instructors:

Our instructors are a professional team who, alongside their artistic talent and vast knowledge, have many years of teaching experience.

How do we work in classes?

The course follows a group format. Classes start with checking and discussing homework, followed by a theoretical lecture introducing the current topic, and the last and longest part is the practical segment. In workshops for university candidates and teenagers, this lasts 3 hours, while for children, it lasts 1.5 hours.

During classes, the instructor is available to the group, answering questions and correcting mistakes. The work takes place in a friendly, creative atmosphere where future artists can effectively hone their talents and acquire unique skills.

Fees:

There are no promotions for courses conducted in English.

Benefits:

The proven course formula allows students to gain practical and theoretical knowledge in drawing. It is an excellent way to prepare for entrance exams to the Academy of Fine Arts or architecture studies. A good command of English is an additional advantage that supports the development of future art students.

Class Materials:

Materials and accessories needed for the classes can be purchased at the store located in our studio. The constantly updated assortment allows you to stock up on everything necessary.

Schedule:

Please contact us.

It is possible to join a group later after prior arrangement.

Enrollment:

Enrollment is conducted on a semester basis, and it is possible to join a group later after prior arrangement. Enrollment is carried out via:

Email: kontakt@sealart.pl (no response within 24 hours? Please check your SPAM)

Bielany phone: 794-583-843 (Monday to Friday from 3:30 PM – 7:30 PM, weekends 10:00 AM – 1:00 PM)*

Wilanów phone: 794-583-053 (Monday to Friday from 3:30 PM – 7:30 PM, weekends 10:00 AM – 1:00 PM)*

Legionowo phone: 794-583-056 (Monday to Friday from 3:30 PM – 7:30 PM, Saturdays 10:00 AM – 1:00 PM)*

*During the holiday season, working hours may vary.

If you haven’t found answers to your questions, please visit the FAQ section: https://sealart.pl/faq/

Gallery:

We warmly invite you to view the gallery of works created by our students at: https://www.sealart.pl/galeria

We also encourage you to follow our social media profiles, where we share all current events and updates:

Official Channels:

https://www.facebook.com/SealArtSzkolaRysunku
https://www.instagram.com/sealartszkolarysunku
https://www.youtube.com/user/sealartszkolarysunku/
https://www.tiktok.com/@sealartszkolarysunku/

Channels for Children:

https://www.facebook.com/rysunekdladzieci/
https://www.instagram.com/rysunekdladzieci/

Blog:

More about drawing, painting, architecture, and art is available on our blog: https://www.sealart.pl/blog

_____________

O zajęciach w języku angielskim:

Kursy malarstwa i rysunku w języku angielskim pozwalają szkolić wiele umiejętności równocześnie. To oferta skierowana do dzieci i młodzieży – pasjonatów, którzy pragną poprawić swoje umiejętności, to również kursy przygotowawcze dla kandydatów na ASP oraz architekturę. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim, trenując umiejętności rysownicze, można równocześnie poprawić rozumienie i wymowę języka angielskiego.

Wykładowcy to profesjonalna kadra, która obok artystycznego talentu i ogromnej wiedzy, ma również wieloletnie doświadczenie dydaktyczne.

Jak pracujemy na zajęciach?

Kurs ma formułę grupową. Zajęcia rozpoczynają się sprawdzeniem prac domowych i ich omówieniem, po tym następuje część teoretyczna z wykładem, wprowadzającym w zagadnienia z bieżącego tematu, a ostatnim, najdłuższym etapem, jest część praktyczna. W warsztatach dla kandydatów na studia i młodzieży trwa ona 3 godziny, natomiast dla dzieci 1,5 godziny.

Podczas zajęć wykładowca jest do dyspozycji grupy, udziela odpowiedzi na pojawiające się pytania i koryguje błędy. Praca przebiega w przyjaznej, twórczej atmosferze, w której przyszli artyści mogą skutecznie szlifować swój talent i zdobywać unikalne umiejętności

Opłaty:

W przypadku kursów w języku angielskim nie obowiązują promocje.

Korzyści: 

Sprawdzona formuła kursu pozwala zdobyć praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu rysunku. To doskonały sposób na przygotowanie się do egzaminów wstępnych na uczelnię ASP lub architekturę. Dobra znajomość języka angielskiego jest dodatkowym atutem, który wspiera rozwój przyszłych adeptów sztuki.

Materiały do zajęć:

Potrzebne do zajęć materiały i akcesoria można kupić w sklepie, który znajduje się w naszej pracowni. Uzupełniany na bieżąco asortyment pozwala zaopatrzyć się we wszystko, co konieczne.

Terminy:

Prosimy o kontakt.

Istnieje możliwość dołączenie do grupy w trybie późniejszym po wcześniejszym ustaleniu.

Zapisy:

Zapisy prowadzone są w trybie semestralnym, istnieje możliwość dołączenia do grupy w trybie późniejszym po wcześniejszym ustaleniu. Zapisy prowadzone są pod:

Email: kontakt@sealart.pl (nie ma odpowiedzi w przeciągu 24h? Prosimy o sprawdzenie SPAM)

Tel: 608-583-843 (od poniedziałku do soboty w godzinach 11:00 – 19:30)*

Bielany tel: 794-583-843 (od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 – 19:30, weekendy 10:00 – 13:00)*

Wilanów tel: 794-583-053 (od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 – 19:30, weekendy 10:00 – 13:00)*

Legionowo tel: 794 583 056 (od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 – 19:30, soboty 10:00 – 13:00)*

*W okresie wakacyjnym godziny pracy mogą się różnić.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące cię pytania, zapraszamy do działu FAQ: https://sealart.pl/faq/

Galeria prac:

Zapraszamy gorąco do obejrzenia galerii prac wykonanych przez naszych kursantów pod adresem: https://www.sealart.pl/galeria

Zachęcamy również do śledzenia naszych profili na mediach społecznościowych, gdzie informujemy o wszystkich bieżących wydarzeniach i dzielimy się tym, co u nas słychać:

Oficjalne kanały:

Kanały dla dzieci:

Blog:

Więcej o rysunku, malarstwie, architekturze i sztuce dostępne jest na naszym blogu: https://www.sealart.pl/blog

 

Cennik

Za miesiąc

390 zł - dzieci
490 zł - młodzież

Za semestr

1950 zł - dzieci
2450 zł - młodzież

1900 zł - dzieci
2400 zł - młodzież

Za rok

3900 zł - dzieci
4900 zł - młodzież

3800 zł - dzieci
4800 zł - młodzież

Co dostajesz w pakiecie?

- Bezpłatne zajęcia dodatkowe
- Elastyczne odrabianie zajęć
- Certyfikat ukończenia
- Zniżki na warsztaty, eventy
- Plenery rysunkowe

Lokalizacja i kontakt

Warszawa – Bielany

ul. Wólczyńska 55
01-908 Warszawa

Email: kontakt@sealart.pl
Tel: 794-583-843
(od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 – 19:30, weekendy 10:00 – 13:00)*

Nr rachunku:
51 1020 1026 0000 1002 0530 2809

Warszawa – Wilanów

ul. Oś Królewska 28/U6
02-972 Warszawa

Email: kontakt@sealart.pl
Tel. 794-583-053
(od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 – 19:30, weekendy 10:00 – 13:00)*

Nr rachunku:
51 1020 1026 0000 1002 0530 2809

Legionowo

ul. Zegrzyńska 11a,
05-119 Legionowo

Email: kontakt@sealart.pl
Tel: 794-583-056
(od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 – 19:30, soboty 10:00 – 13:00)*

Nr rachunku:
51 1020 1026 0000 1002 0530 2809

Często zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kursów: 

1. Czy na zajęcia trzeba posiadać swoje materiały?

Na zajęcia dla dzieci zapewniamy wszystkie niezbędne materiały, natomiast na zajęcia dla grup starszych prosimy o przynoszenie własnych materiałów, które również można kupić u nas na miejscu w sklepiku.

2. Co zawarte jest w cenie kursu?

Cena kursów obejmuje zajęcia raz w tygodniu oraz dodatkowe zajęcia np w postaci plenerów w cieplejszych miesiącach. W grupach młodszych cena obejmuje również niezbędne materiały do zajęć oraz teczkę. Również dla naszych kursantów zapewniamy zniżki na wszelkie nasze dodatkowe warsztaty.

3.Czy można odrabiać zajęcia?

Tak, zajęcia można odrabiać w dogodnym terminie ustalonym wcześniej telefonicznie lub mailowo.

4. Czy w dni wolne od pracy wasze placówki są czynne?

Nie, w dni wolne od pracy nasza szkoła jest nieczynna. Zajęć wypadających w dni wolne od pracy nie odpracowujemy.

5. Na jaki okres podpisywana jest i umowa i jakie są warunku odstąpienia? 

Umowa podpisywana jest do końca czerwca danego roku szkolnego. Umowę można rozwiązać z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

6. Czy czesne ulega pomniejszeniu w przypadku nieobecności lub dni wolnych od pracy?

Nie, czesne jest stałe i nie podlega pomniejszeniu w związku z nieobecnością oraz w związku z dniami wolnymi od pracy.

7. Czy czesne można płacić miesięcznie?

Tak, istnieje możliwość płatności miesięcznej (koniecznie jest podpisanie dodatkowego dokumentu podczas podpisywania umowy).

8. Czy są zajęcia w ferie i wakacje?

W ferie zimowe pracownie otwarte są normalnie i zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem. Dodatkowo organizowane są zajęcia poranne i obozy. W trakcie wakacji prowadzone są kursy wakacyjne oraz obozy.

9. Czy można przyjść na pokazowe zajęcia?

Tak, pierwsze zajęcia są darmowe na kursy rysunku i malarstwa. W przypadku zajęć z grafiki nie ma zajęć pokazowych. Zajęcia pokazowe można odbyć tylko raz.

10. Jakie są formy płatności?

Gotówka, przelew oraz karta

11. Czy organizujecie Państwo obozy letnie i zimowe?

Tak

12. Czy można chodzić na zajęcia więcej niż raz w tygodniu?

Cena kursów dla dzieci obejmuje jedne zajęcia w tygodniu, a w ramach dodatku oferujemy między innymi zajęcia plenerowe bez dopłaty. Grupy architektoniczne, asp oraz hobbystyczne mogą uczęszczać na swoje zajęcia częściej bez dodatkowej opłaty.

13. Kim z wykształcenia jest kadra nauczycielska?

Nasi prowadzący to przede wszystkim wykwalifikowani absolwenci ASP i PW.

14. Czy na kurs grafiki muszę mięć własny sprzęt i oprogramowanie?

Nie, na kursach grafiki zapewniamy sprzęt oraz oprogramowanie.

15. Jak dzieleni są kursanci? 

Kursanci są dzieleni ze względu na wiek i ich umiejętności.

16. Jak wyglądają zajęcia?

Każde zajęcia zaczynamy od części teoretycznej wykładanej kursantom przez nauczyciela oraz sprawdzeniu pracy domowej. Następnie nauczyciel dokonuje korekt. Na koniec robimy zestawienie prac i omawiamy wszystkie + i -.

17. Czy nauczyciel jest podczas zajęć?

Tak, nauczyciel jest cały czas podczas zajęć w sali.

18. Czy rodzice mogą wchodzić na zajęcia?

Nie, rodzice mogą czekać na dzieci w poczekalni.

19. Czy macie Państwo program zajęć?

Tak, mamy przygotowany program zajęć dla każdej grupy do końca roku szkolnego. Program przygotowany jest przez pedagogów, architektów, artystów oraz grafików. Nie jest udostępniony publicznie. Można zapoznać się z przykładowymi tematami zajęć na miejscu w szkole.

20. Czy mogę dostać grafik zajęć?

Grafik zajęć nie jest dostępny na stronie ani nie jest rozpowszechniany. Można się z nim zapoznać w całości w naszych placówkach.

21. Czy po ukończeniu rocznego kursu mogę dalej przychodzić i czy są te same tematy?

Tak, program jest przygotowany pod względem umiejętności. W kolejnym roku kursant przypisany jest do grupy o poziom wyżej, tematy się nie powtarzają.

22. Czy przygotowujecie do egzaminów na studia i do liceum / technikum plastycznego i architektonicznego?

Tak, przygotowujemy do wszystkich etapów egzaminów.

23. Czy po Państwa kursie na pewno dostanę się na wymarzone studia?  

Dostanie się na studia i zdanie egzaminów jest zależne od pracy i zaangażowania kursanta :) W przypadku uczęszczania na nasze zajęcia, odrabiania wszystkich prac domowych i słuchania wykładowców dajemy dużą gwarancję dostania się na wymarzone studia. Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminów i ponad 92% skuteczność.

24. Czy odbywają się zajęcia z modelem?

Tak, prowadzone są też zajęcia z modelem.

25. Od jakiego wieku i do jakiego wieku można uczęszczać na zajęcia?

Prowadzimy kursy od 6 roku życia. Co do górnej granicy wieku to taka nie istnieje. Nasz najstarszy kursant miał 82 lata :)

26. Nie mam talentu, czy nauczycie mnie rysować?

Talent nie jest tak ważny jak ciężka praca. Nauczymy rysować każdego!

27. Jak wcześnie trzeba przygotowywać się do egzaminów?

Czym wcześniej tym lepiej. Nie da się przygotować do egzaminów tydzień przed. Najczęściej nasi kursanci przygotowują się kilka lat.

28. Czy organizujecie symulacje egzaminów?

Tak, dla grup przygotowujących się do egzaminów organizujemy ich symulacje.

29. Czy organizujecie plenery?

Tak, organizujemy plenery dla naszych kursantów bez dodatkowych opłat.

30. Czy mogę dołączyć na zajęcia w każdej chwili?

Tak, istnienie taka możliwość. Konieczne jest zgłoszenie email.

31. Czy organizowane są konkursy i czy bierzecie udział w konkursach zewnętrznych?

Tak, organizujemy konkursy wewnętrzne, ogólnopolskie i  międzynarodowe. Bierzemy także udział w zewnętrznych konkursach.

 

Zobacz również


Zajęcia przygotowujące do egzaminów na architekturę Osoby, które myślą o dostaniu się na architekturę powinny zadbać...
Więcej
Zajęcia przygotowujące na ASP Marzysz o studiowaniu na Akademii Sztuk Pięknych? Zależy ci na tym, żeby...
Więcej

Dlaczego my?


Sprawdź opinie o SEALART

Ilona Mackiewicz
Ilona Mackiewicz
2024-05-03
Siostry córka tam się uczy i jest zadowolona
kujor
kujor
2024-05-02
Kadra tutaj jest niezwykle pomocna i kompetentna. Dzięki ich wsparciu i cennym wskazówkom, przygotowania do egzaminów na akademię stają się znacznie łatwiejsze i bardziej satysfakcjonujące. Zdecydowanie polecam to miejsce każdemu, kto szuka profesjonalnego wsparcia w swojej drodze artystycznej.
Olax !!
Olax !!
2024-04-30
polecam! Moja siostrzenica od małego uwielbiała rysować itp. W końcu zaczęła chodzić na zajęcia, chodzi chętnie przez co chwali sobie je, rozwija się niesamowicie
KRZYSZTOF DĄBROWSKI
KRZYSZTOF DĄBROWSKI
2024-03-26
Super miejscowość pozdrawiam wszystkich serdecznie ❤️
Marcin Jurczak
Marcin Jurczak
2024-03-26
Gorąco polecam znakomicie prowadzone zajęcia podejście do wszystkich indywidualnie znakomite bardzo bardzo serdecznie Gorąco polecam
AlbercikU
AlbercikU
2024-03-26
Wiktor Marinicz
Wiktor Marinicz
2024-03-20
Super szkola, bardzo fajne zajęcia, polecam.😉
Król Maciuś 1
Król Maciuś 1
2024-03-20
Super szkoła wiele się nauczyłem polecam:)
DeleMona Lisa
DeleMona Lisa
2024-03-12
Wspaniałe miejsce, pełne pasji i inspiracji. Pod opieką cudownych osób można tu rozwinąć skrzydła :)

Nasze placówki